Namn byte / Name change

Jultröjsbutiken byter nu namn till SillySanta!

Detta kommer inte att leda till några förändringar för dig som kund, men vi kommer att utöka vår butik från att bara ha julvaror till artiklar för hela året.

English version:

Jultröjbutiken changes name to SillySanta!

This will not change anything for you as a customer, but we will expand our business from just Christmas sweaters to all year around items!


You may also like

Visa alla
Example blog post
Example blog post
Example blog post